Evropský buddhistický magazín č. 10: Ekodharma

18.07.2023

Těm z vás, kteří čtete anglicky, nabízíme jarní číslo Evropského buddhistického magazínu (European Buddhist #10, PDF), věnované ekologickým tématům. Jako upoutávku překládáme úvodník předsedy Evropské buddhistické unie Rona Eichhorna.

Do toho!


Buddhismus je v zásadě učení o mysli.


"Všechno je tvořeno samotnou myslí," říká Avatamsaka sútra, jedno z ústředních mahájánových posvátných písem. Na praktické a empirické úrovni si můžeme snadno uvědomit, že myšlenky předchází slovům nebo činům. Myšlenka, že chcete pomáhat druhým a vytvářet lepší a krásnější svět, má cenu , zvlášť pokud na ní navazujeme akcí.


Za "Ekodharmu" označujeme naše buddhistické úsilí, související s ekologií a klimatickou krizí, protože se v Evropské buddhistické unii snažíme minimalizovat náš dopad na klima a angažovat se pozitivním, podpůrným způsobem, v duchu následování Dharmy (Buddhova učení).


Buddhismus je také Vyprávění příběhů. To platí od samého počátku, kdy Buddha učil lidi různými způsoby. To, jak se příběh vypráví, má vliv na to, jaký k němu máme vztah, zda si ho pamatujeme a jak může ovlivnit náš život.


Příběh o tom, že svět skončí, je starý jako lidstvo samo, existuje v mnoha verzích. Nějakým zázrakem jsme stále tady, a proto většina z nás nevěří, že svět je odsouzen k záhubě. Ale změna klimatu je skutečná hrozba a součástí problému je dopad naší lidské činnosti na světové ekosystémy. To je skutečně jeden z důležitých příběhů naší doby.


Přesto mnoho lidí tento příběh neposlouchá: nebaví je a dokonce je nudí. Pomohlo by, kdybychom ho vyprávěli hlasitěji, kdybychom ho křičeli lidem do tváře? Kdybychom použili větší písmena na větších transparentech? Nebo kdyby se víc lidí přilepilo na vozovku a na umělecká díla?


O tom velmi pochybuji. Myslím, že musíme změnit způsob vyprávění tohoto příběhu. Nejde o to, být agresivnější, a povyšování se nad ostatní zde nepomůže.


V tomto aktuálním vydání magazínu Evropské buddhistické unie chceme najít úspěšné způsoby, jak vyprávět příběh, který lidé budou poslouchat. Chceme podpořit myšlenku, že všichni jsme součástí problému, ale také součástí řešení.


Jake Lyne (str. 28) nám poskytuje kvalitní informace a fakta o naší lidské ekologické stopě v takzvaném holocénu, a také o tom, co můžeme udělat pro její snížení. Dr. Michael Vermeulen (str. 38) zdůrazňuje, že ekologické povědomí bylo v samém srdci raného buddhismu. Silvia Francesconová (str. 44) zdůrazňuje práva přírody, zatímco Olivia Fuchs (str. 52) poukazuje na to, že moderní lidé se sami odcizili svému přirozenému prostředí. Během našeho posledního výročního setkání, které bylo velmi poučné a inspirativní Joshin Halcomb, Karolina Ek a Lydia von Gertten pořádali nádherný workshop o projektu SEE-FAB (str. 62), proto jsem rád, že i oni přispěli svými texty k tomuto číslu.


Toto je bohatý a krásný časopis s mnoha dalšími smysluplnými příspěvky. Je to naše dosud nejobsáhlejší číslo a určitě jedno z nejsmysluplnějších. Doufám, že si užijete jeho čtení, šiřte informace a buďte aktivní!


S pozdravem,


Ron Eichhorn

předseda Evropské buddhistické unie


Další čísla European Buddhist Magazine najdete na stránkách https://europeanbuddhistunion.org/ebu-media-magazine