Inzerce

Máte zájem zpropagovat své produkty, služby nebo aktivity mezi buddhisty a zájemce o východní spiritualitu v Česku a na Slovensku? Inzerce v časopise Svět Dharmy je nejlepším způsobem, jak to udělat! 

Ceník

komerční

1/1 - 10 000 Kč

1/2 - 5 000 Kč

1/4 - 2 500 Kč

zvýhodněný 

(pro buddhistické sanghy, dobročinné organizace, občanská sdružení aj.)

1/2 - 2 500 Kč

1/4 - 1 250 Kč


Kontaktujte nás: inzerce@svetdharmy.cz

ETICKÝ KODEX INZERCE 

V ČASOPISE SVĚT DHARMY

Inzerce v časopise Svět Dharmy je určená v první řadě subjektům, produktům a aktivitám, spojeným s propagací buddhismu a buddhistických hodnot v České republice.

Uveřejněné inzeráty musí být v souladu s Kodexem reklamy, kterou zpracovala Rada pro reklamu. Kodex reklamy vychází z mezinárodně uznávané zásady reklamní praxe vypracované Mezinárodní obchodní komorou.

Inzerce slouží k informování veřejnosti.

Inzerce uveřejněná v časopise Svět Dharmy musí být pravdivá, slušná a čestná. Musí být vytvářena s vědomím odpovědnosti vůči spotřebiteli i společnosti.

Musí respektovat zásady čestného soutěžení konkurentů.

Nesmí porušovat zásady buddhistické etiky.

Nesmí navádět k porušování právních předpisů nebo budit dojem, že s jejich porušováním souhlasí.

Nesmí šířit klamavé údaje.

Nesmí obsahovat prvky snižující lidskou důstojnost.

Nesmí zneužívat důvěru spotřebitele či nedostatku jeho zkušeností či znalostí.

Nesmí využívat podprahové vnímání spotřebitele.

Nesmí obsahovat nic, co by vedlo k násilným aktům nebo co by násilným aktům vyjadřovalo podporu.

Reklama nesmí obsahovat nic, co by nepochybným způsobem uráželo národnostní, rasové nebo náboženské cítění spotřebitelů.

Nesmí podporovat či vychvalovat chování, poškozující životní prostředí.

Staňte se našimi čtenáři