Naše cíle

Buddhismus je třetí největší světové náboženství a buddhistická komunita v Česku a na Slovensku - stejně jako ve všech západních zemích - stále roste. Časopis Svět Dharmy nabízí přehled o tom, co se děje v buddhistickém životě u nás i ve světě. Vychází čtyřikrát do roka a není zdaleka určen jen buddhistům, nýbrž všem zájemcům o buddhismus a duchovní život obecně.

Dle vzoru nejvýznamnějších západních buddhistických periodik (jako je Lion's Roar, Tricycle, Buddhadharma, The Mindfulness Bell, Primary Point a další) se zaměřujeme nejen na duchovno, ale i na palčivé otázky současného světa: v první řadě ekologické, ale také sociální a lidskoprávní. Jakožto buddhisté usilujeme o dosažení Nirvány a víme své o prázdnotě, přesto nežijeme ve vakuu a chceme být pro tuto společnost přínosem.

Často se nás ptají, proč vydáváme časopis v tištěné podobě? Jistě, v dnešní době existuje dostatek internetových zdrojů ke studiu buddhismu, ale jejich množství je značně nepřehledné, obzvlášť pro začátečníka - a nejsou vždy tak kvalitní, jak bychom si přáli. Kromě toho, tradiční způsob čtení, kdy si můžeme vzít časopis s sebou někam do parku nebo do přírody, má pro nás stále své kouzlo: pomáhá se ponořit do klidného rozjímaní a aspoň na chvilku si odpočnout od světa blikajících gadgetů, který nás obklopuje.

Kdo za projektem stojí?

Jsme kolektiv přátel, spojených celoživotním zájmem o buddhismus. Řada z nás se dlouhodobě věnuje odbornému zkoumání buddhismu na akademické půdě (Jitka Cirklová, Jiří Holba, Ivan Štampach), jiní mají letitou zkušenost s vydáváním buddhistické literatury (Barbora Kinkalová, Lumír Kolíbal) nebo s meditační a terapeutickou praxí (Adam Borzič). Máme mezi sebou překladatele knih o současném buddhismu (Helena Brunnerová, Věra Hrůšová, Max Ščur), umělce, ekologické aktivisty a další. Založili jsme Spolek přátel časopisu Svět Dharmy, z. s., který je vydavatelem časopisu.

Peníze na rozjezd časopisu jsme získali od našich čtenářů v rámci crowdfundingové kampaně na platformě Donio.cz, která probíhala ve dnech 23. prosince 2021 až 23 března 2022.

Věříme, že vydáváním časopisu Svět Dharmy napomáháme k dialogu mezi západní a východní kulturou. Snažíme se, aby v časopise byly stejně zastoupeny všechny buddhistické školy a směry (a že jich není málo!), které o sobě často ani nevědí, přestože sdílí společné duchovní hodnoty. Doufáme, že tím přispíváme k důvěře, přátelství a pocitu sounáležitosti mezi všemi buddhisty v Česku a na Slovensku.


Redakce

Dalibor Bača

Venujem sa vizuálnemu umeniu a som aktívny v oblasti vzdelávania. 

Meditujem.

Helena Brunnerová

Pracuji jako překladatelka, lektorka angličtiny a fotografka. Snažím se najít způsob, jak žít v harmonii s okolním světem i sama se sebou a buddhismus mi v tom pomáhá.


Ondřej Sýkora

Přes 15 let pracuji v nakladatelském oboru. Příležitostně píšu o nezávislé hudbě a literatuře. Mezi moje zájmy patří tai ji, čchi-kung a meditace.

Max Ščur

Živím se jako překladatel, píšu a publikuji poezii a prózu. Buddhismus, meditace a východní filosofie mi pomáhají zodpovědět otázku po smyslu bytí.

Podpořte nás:

bankovní účet

308347692/0300

(poznámka "Dar na provoz spolku")


nebo

nebo

Staňte se našimi čtenáři