Pomozme Srí Lance, i za cenu většího uskromnění

27.07.2022

Jedním z prvních globálních dopadů války Ruska proti Ukrajině je současná ekonomická krize na Srí Lance. Vzhledem k řadě chybných rozhodnutí předchozí vlády se tato buddhistická země dostala do velkých potíží, především dluhů. Česká mniška ctihodná bhikkhuní Visuddhi se angažuje pro Srí Lanku už řadu let, i tentokrát se tam vypravila, aby pomáhala na místě. Po svém návratu nám laskavě poskytla písemný rozhovor.

Jaká je momentálně situace na Srí Lance, o co mají tamní obyvatelé největší nouzi?

Situace na Srí Lance je opravdu krizová. Pro nás zde je velmi těžké si představit, čím si tam lidé procházejí. V celé zemi vládne velké napětí, smutek a zoufalství. Je velký nedostatek základních potravin, inflace stoupla trojnásobně, lidé nemají peníze. Trpí více a více hladem. Vzhledem k tomu, že došel benzín, nemohou cestovat, a tím přicházejí o práci. Školy a školky jsou zavřené. Během dne se na několik hodin vypíná elektřina, což způsobuje problémy domácnostem například s chlazením a skladováním potravin. Nejsou plynové bomby, na kterých místní lidé nejčastěji vaří, v obchodech se místo toho nabízí dřevo na podpal. Nemocnicím chybí léky. Lidé začali opět chodit pěšky za prací, někdy i několik kilometrů za den.

V čem spočívá Vaše humanitární mise, jaké úkoly plníte každý den?

Naše humanitární činnost na Srí Lance se nyní zaměřuje nejvíce na postižené oblasti, kde lidé trpí hladem a nedostatkem základních potřeb. Jedná se zejména o horské oblasti. Během naší mise jsme byli schopni ještě stále nashromáždit benzín na cestu, náš řidič chodil s kanystrem na pumpu a postupně hromadil potřebné palivo na cestu dva měsíce dopředu. Všude jsou vidět několikakilometrové fronty aut, lidé čekají ve frontách i několik dní, většina benzínových stanic je již ale uzavřena, neboť benzín došel. Nikdo neví, co bude dál.

Naše činnost je tedy nyní též velmi omezena. Snažíme se alespoň finančně podpořit kláštery našich mnišek, které distribuují finanční dary dále na lokální účty našich partnerů a ti se dále snaží zabezpečit vesnice a obyvatele v nouzi.

Co je podle Vás hlavní příčinou současné krize? Nebo je těch příčin víc? Jaké jsou?

Srí Lanku postihla největší ekonomická krize za posledních sedmdesát let. Myslím, že příčin je více, ale největší vidím ve zkorumpované vládě, v jejích nerozumných krocích, v zadlužení se zejména Číně. Problémy prohloubila i současná celosvětová situace, válka na Ukrajině a s ní zdražení pohonných hmot a v neposlední řadě covid. Srí Lanka je agrární zemí, její největší příjmy plynou z turismu a zemědělství. Kvůli covidu přišla o turisty a kvůli nerozvážným krokům vlády i o významnou část letošní úrody. Srí Lanka byla vždy zemědělsky soběstačná, to se nyní též změnilo.

Dá se říct, že v důsledku nepokojů na Srí Lance zvítězila nenásilná revoluce? Nebo se o vítězství nedá mluvit? Povede odchod bývalého prezidenta ke zlepšení situace?

Převrat, který se uskutečnil v první polovině července, proběhl v mírumilovném duchu a lidé se těší z vítězství, přesto je většině jasné, že se tím situace rychle nezmění. Stát je velmi zadlužený a pomoc z okolních zemí zatím nepřichází. Co vím, tak pomoc ve větším měřítku nyní nabídla jen Indie. Naopak hodně evropských států svým občanům nyní zakázalo vstup do země. Hlavní město Kolombo má velmi často zákaz vycházení, kvůli zamezení dalším demonstracím. Vítězství je tedy možné jen svržením zkorumpované vlády, pro zemi a její obyvatele je to ale ještě velmi dlouhá cesta k zahojení.

V minulosti jste na Srí Lance zažila ledacos, včetně války. Které období na Srí Lance pro Vás bylo osobně nejtěžší?

Mohu říci, že každé období přineslo velkou míru utrpení a těžko se srovnává míra tohoto utrpení, neboť každé utrpení je vždy bolestivé pro mnoho lidí a je velmi individuální. Za války i po tsunami lidé velmi trpěli ztrátami svých nejbližších, ztrátou majetku a obydlí, ale stále bylo co jíst, stále přijížděli turisté, stále fungovala doprava a lidé si navzájem pomáhali. Nyní začínají být chudí i ti bohatí, kteří většinou pomáhali znevýhodněným rodinám.

Obávám se, že brzy budou lidé umírat hladem. Srí Lanka je krásná země s laskavými lidmi, pro hodně buddhistů i pro mě je to domov Dhammy. Proto je velmi bolestivé vidět, jak se potápí. Pro mě osobně je tedy nynější situace tou nejhorší, neboť postihuje všechny obyvatele Srí Lanky bez výjimky a pomoc a řešení jsou zatím v nedohlednu.

Jak podle Vás současná krize dopadne? Co by mělo dělat světové společenství, aby Srí Lance pomohlo?

Je těžké předvídat, jak krize dopadne. Já věřím a doufám, že přijde pomoc okolních států, které pomohou zemi s oddlužením.

Jako lidské bytosti jsme na sobě všichni navzájem závislí, bez pomoci druhých nelze existovat. I když nyní většina států prochází obdobím inflace a je to znát i u nás v České republice, nemělo by to pro nás být mezníkem v odložení pomoci druhým. A to i z toho důvodu, že nikdy nevíme, jestli se neocitneme v jejich pozici a nebudeme také závislí na pomoci zvenčí. Věci se rychle mění, jsou pomíjivé, a tak i to, co pro nás v minulosti bylo jistotou, se může v okamžiku změnit. A toho je Srí Lanka příkladem.

Proto pokud můžete, tak pomáhejte, i když je to za cenu většího uskromnění, vystoupení z komfortní zóny a blahobytu, na který jsme byli zvyklí. Dāna je pāli slovo pro dar nebo obdarování a její význam spočívá zejména v otevřenosti srdce a přání podělit se s druhými. Je to pohnutí srdce, které není klidné, pokud vidí druhé trpět nedostatkem, a snaží se za každou cenu pomoci. Proto je vždy důležité začít spíš sami u sebe než se zaměřovat na to, co dělají druzí.

Já jen doufám a věřím, že světová společenství pomohou této krásné zemi a jejím obyvatelům a zachrání "Domov Dhammy".

Chtěla bych touto cestou požádat nejen vás čtenáře, ale i další neziskové organizace a humanitární společnosti, abyste pomohli.


Finanční dary pro Srí Lanku posílejte na účet projektu Děti slunce - Suriya Lamai:

6855679001/5500


Přeji vám všem vše dobré, kéž máte vždy dostatek všeho, co potřebujete, a jste šťastní.

Velice Vám děkujeme za rozhovor.

Viz také:

https://cs.karunasevena.cz/sos-sri-lanka

https://cs.karunasevena.cz/post/naše-mise-na-sri-lance