Prague Pride 2022 tradičně začíná bohoslužbou

06.08.2022

I letos bude festival Prague Pride zahájen ekumenickou bohoslužbou, a to v neděli 7. srpna v 19:30 v kostele svatého Martina ve zdi na pražském Starém Městě. Kromě toho jako vždy bude mít po celou dobu festivalu svůj stánek na Střeleckém ostrově ekumenické společenství Logos, které LGBTQ+ křesťany a jejich přátele sdružuje už přes třicet let.


Více nám k tomu v rozhovoru řekl evangelický farář Mikuláš Vymětal.


Mikuláši, jak vznikl spolek Logos?

Poté co padl komunistický režim, v roce 1990 v časopise Katolický týdeník vyšel inzerát: "Chceme oslovit duchovní, kteří mají zájem o pastoraci homosexuálních křesťanů, a také homosexuální křesťany, kteří mají zájem o pastoraci." Ten inzerát zadala Dagmar Křížková, dcera Marie Rút Křížkové, psychiatrička, která bývala řádovou sestrou. Ozvalo se mnoho lidí s různými reakcemi, a tak vznikl spolek Logos. Logos řecky znamená "slovo" a ten název má vyjádřit, že o některých tématech by se lidé spolu měli bavit.


Logos dnes má asi pět různých podob, existuje v Praze, Brně, Ostravě. Kromě toho se schází ještě skupina žen a skupina translidí. Pražský Logos má na starosti kobyliský farář Českobratrské církve evangelické Ondřej Kolář. Členové pražského Logosu se jednou měsíčně schází na společné bohoslužbě v Kobylisích, kterou vedou představitelé různých křesťanských církví, a jednou měsíčně mají mezisetkání, kdy jdou za kulturou nebo do hospody. Kromě toho jednou nebo dvakrát ročně pořádají duchovní rekolekce, kdy společně jedou na víkend do nějakého kláštera a věnují se tam modlitbě a meditacím.


Už v roce 2000 se ve sboru v Kobylisích konala první církevní svatba dvou mužů. Od té doby se v České republice čas od času konají obřady dvou ženichů nebo dvou nevěst, převážně v Českobratrské církvi evangelické, ale také u starokatolíků nebo jako obřad požehnání i v Československé církvi husitské.


Jak se spolek Logos podílí na festivalu Prague Pride?

Pochod Prague Pride se koná pravidelně od roku 2011. Od té doby se proměnil v jeden z největších festivalů, které v Praze máme. I v rámci Evropy se jedná o výraznou událost. Už v tom roce 2011 byla součástí nabídky festivalu také nedělní evangelická bohoslužba v kostele U Jakubova žebříku v Praze 8. Tenkrát jsem oslovil členy Logosu a navrhl jim, abychom bohoslužbu pro LGBTQ+ křesťany udělali v kostele v centru města. A tak se v roce 2012 konala na závěr festivalu bohoslužba v kostele u Martina ve zdi. Od té doby festival začíná a končí bohoslužbou právě v tomto kostele. Účast se pokaždé zvyšuje, kostel bývá plný.


Prague Pride se proměnil ve festival, který trvá celý týden. Po celou tu dobu má spolek Logos na Střeleckém ostrově stánek, kde běží doprovodný program - konají se tam modlitby a setkání, LGBTQ+ lidé si mohou promluvit o křesťanství, anebo naopak, křesťané, kteří se v tom neorientují, se mohou setkat s lidmi z LGBTQ+ komunity... Pokládám takovou klidnou soustavnou práci za velice důležitou.


Lidé z LGBTQ+ komunity u nás i na Slovensku často cítí nesouhlas až odpor ze strany mnoha příslušníků vedení církví, a tak mají na církve pifku, proto jsou silně antiklerikální. Být křesťanem v LGBTQ+ komunitě znamená být menšinou v menšině. V průběhu času se křesťané stali nejvýraznější menšinou v rámci Prague Pridu. V ročence festivalu je vždy několik křesťanských článků. Nevím, jak je tomu v jiných zemích, ale u nás Logos v rámci Prague Pridu nabízí lidem z LGBTQ+ komunity tu přátelskou stránku křesťanství.


Jsou během Prague Pride i nějaké protesty ze strany věřících, kteří tuto akci neschvalují?

Setkal jsem se s několika podobami protestu. Jednak stála během těch prvních bohoslužeb před Martinem ve zdi taková skupina cizích věřících, která postávala ve dveřích a překážela přicházení a odcházení účastníků. Během samotného pochodu se občas objevují malé skupiny modlících se, kteří účastníkům pochodu do megafonu sdělují, že jsou to hříšníci a jsou odsouzení k zatracení. Pěkně na to dokázal zareagovat básník Honza Škrob, který na ně jednou vyjel se slovy: "Bůh dokáže odpustit i homofobii." Další forma je samozřejmě hejtování a odsuzování na internetu.

Přejeme tedy festivalu zdar a co nejméně podobných negativních reakcí.

Více informací zde: https://festival.praguepride.com/ucinkujici/bohosluzba-v-predvecer-prague-pride/