Předplaťte si časopis 
Svět Dharmy - buddhismus a současnost

Krok 1. Pošlete na náš bankovní účet 308347692/0300 jednu z uvedených částek (ve zprávě pro příjemce uveďte PŘEDPLATNÉ, JMÉNO A PŘÍJMENÍ, OBEC):

Předplatné na rok 2023 (4 čísla)

- 500 Kč - základní

- 750 Kč - fanouškovské

- 1000 Kč - mecenášské

Pro Slovensko (1 číslo = 4/6/8 euro, poštovné 6 euro za číslo):

- 40 euro - základní (16 euro elektronické)

- 48 euro - fanouškovské (24 euro elektronické)

- 56 euro - mecenášské (32 euro elektronické)

IBAN: 

CZ47 0300 0000 0003 0834 7692

BIC/SWIFT: 

CEKOCZPP

Krok 2. Zaregistrujte se na našich webových stránkách.

Krok 3. Po připsání částky na náš účet Vám pošleme přihlašovací heslo k těmto stránkám (bude platit do konce uhrazeného období). Zařádíme Vás do databáze předplatitelů a Vaši doručovací adresu předáme distributorovi. Získáte přístup k aktuálnímu číslu časopisu v elektronické podobě.